Honda  - Ghana
Honda Cars, Banda Ahenkro
85,000 GHS
Toyota - Ghana
Toyota Cars, Banda Ahenkro
22,000 GHS
Royal - Ghana
Royal Bikes, Banda Ahenkro
1,900 GHS
Haojue - Ghana
Haojue Bikes, Banda Ahenkro
1,500 GHS
Toyota  - Ghana
Toyota Cars, Banda Ahenkro
17,000 GHS
Kia - Ghana
Kia Cars, Banda Ahenkro
7,500 GHS