Hyundai - Ghana
Hyundai Cars, Techiman
19,000 GHS
Toyota - Ghana
Toyota Cars, Amanfro
10,000 GHS
Pontaic  - Ghana
Pontaic Cars, Accra
125,000 GHS
Kia - Ghana
Kia Cars, Accra
125,000 GHS
Kia - Ghana
Kia Cars, Accra
115,000 GHS
Kia - Ghana
Kia Cars, Accra
125,000 GHS