Sanili  - Ghana
Sanili Bikes, Volta
2,200 GHS
Honda - Ghana
Honda Bikes, Kete-Krachi
2,200 GHS