Hyundai - Ghana
Hyundai Heavy Duty Vehicles, Somanya
55,000 GHS
forklift - Ghana
forklift Heavy Duty Vehicles, Gbawe
130,000 GHS