Hyundai - Ghana
Hyundai Heavy Duty Vehicles, Somanya
60,000 GHS
Hyundai - Ghana
Hyundai Heavy Duty Vehicles, Somanya
55,000 GHS