KYMCO  - Ghana
KYMCO Bikes, Kumasi
2,200 GHS
SOMOCO - Ghana
SOMOCO Bikes, Kumasi
2,900 GHS