Land - Tema - Ghana
Land - Tema Land & Plots, Tema
1,200,000 GHS