Motor - Ghana
Motor Bikes, Sekondi-Takoradi
6,500 GHS
Royal  - Ghana
Royal Bikes, Accra
1,950 GHS
Apsoni - Ghana
Apsoni Bikes, Kumasi
2,100 GHS
ApSonic - Ghana
ApSonic Bikes, Accra
2,000 GHS
Honda - Ghana
Honda Bikes, Ejura
1,700 GHS