Land  - Ghana
Land Land & Plots, Oyarifa
20,000 GHS