Kymco - Ghana
Kymco Bikes, Sekondi-Takoradi
1,500 GHS
Motor - Ghana
Motor Bikes, Sekondi-Takoradi
1,600 GHS