Kymco - Ghana
Kymco Bikes, Sekondi-Takoradi
1,500 GHS
MR - Ghana
MR Heavy Duty Vehicles, Sekondi-Takoradi
139,000 GHS