Vitex - Ghana
Vitex Health & Medicine, Kumasi
30 GHS