Ghanaian - Ghana
Ghanaian Bikes, Tema
3,000 GHS
Sanya 8 - Ghana
Sanya 8 Bikes, Tema
1,600 GHS