Hyundai - Ghana
Hyundai Heavy Duty Vehicles, Accra
40,000 GHS
Forklift - Ghana
Forklift Heavy Duty Vehicles, Accra
60,000 GHS
Hyundai - Ghana
Hyundai Heavy Duty Vehicles, Somanya
60,000 GHS