Kymco - Ghana
Kymco Bikes, Sekondi-Takoradi
1,500 GHS